DT215 Tulum

DT215 Tulum®

YÖNETMELİK KKD 89/686/AET

 

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Katı parçacıklara karşı kullanıma yönelik koruyucu giysi - 5. tip giysi 

TIPI

5

Tozlara karşı koruma (asbest) Tip 5

 

EN13034:2005+A1:2009 Sıvı kimyasallara karşı sınırlı koruyucu performans sunan kimyasal koruyucu giysilere yönelik performans gereksinimleri (6. tip donanım) 

TIPI

6

Sıvı kimyasallar karşı sınırlı koruma - Tip 6B

EN ISO 13688:2013 Genel gereksinimler 

 

    Renk Seçenekleri