DT117 Tulum

DT117 Tulum®

YÖNETMELİK KKD 89/686/AET

 

EN ISO 13688:2013 Genel gereksinimler 

 

EN13034:2005+A1:2009 Sıvı kimyasallara karşı sınırlı koruyucu performans sunan kimyasal koruyucu giysilere yönelik performans gereksinimleri (6. tip donanım) 

TIPI

6-B

Sıvı kimyasallar karşı sınırlı koruma + biyolojik koruma Tip 6B

 

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Katı parçacıklara karşı kullanıma yönelik koruyucu giysi - 5. tip giysi 

TIPI

5-B

Tozlara karşı koruma (asbest) + biyolojik koruma Tip 5B

EN14126:2003+AC:2004  

 

EN1073-2:2002 Radyoaktif parçacık kirlenmesine karşı havalandırmasız koruyucu giysilere yönelik gereksinimler ve test yöntemleri 

SINIF

1

Radioactivité - Facteur de protection 5 - Classe 1

 

EN1149-5:2008 Elektrostatik özellikler - Bölüm 5: Malzeme performansı ve tasarım gereksinimleri 

 

t50<4s / S>0.2

t50 <4s veyaS> 0.2 yöntem 2 ile ( indüksiyon ile doldurma) EN1149-3

 

    Renk Seçenekleri