İnsan Kaynakları Politikamız

Kurumsal hedef ve stratejilerimizi destekleyecek; değerlerimizle uyumlu, çağdaş İnsan Kaynakları Sistemleri’ ni geliştirmek ve uygulamak.

Gerekli insan kaynağı ihtiyaçlarını doğru tespit ve analiz ederek, pozisyona en uygun ve kalifiye adayların işe alınmasını sağlamak.

Sonuç odaklı, KARDELEN’ den biz diye bahseden, sorumluluk alabilen, mesleki ve kişisel ahlak sahibi, idealist, her geçen gün düşünsel birikimine yeni bir şeyler katan personelle çalışmak,

Bireysel hedefleri kurum hedefleri ile ilişkilendirerek, çalışanın performans gelişimini sağlamak, yatay ve dikey ilerlemeleri için teşvik ederek, maddi ve manevi yönden ödüllendirmek,

Geleneksel kültürümüzün bir devamı olarak çalışanlarımızı seçerken ırk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasi eğilim ve felsefesi düşünce ayrımı yapmamak, 

Kurumsal değişimi sahiplenmek ve yönlendirmek,

İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak ve yerleşmesini sağlamak,

Çalışanlarımızın zayıf yönlerini tespit ederek, bunları kuvvetlendirmeleri için çeşitli olanak ve faydalarla çalışanlarımızı geliştirerek sürekli başarıya doğru yönlendirmektir.

 

İlkelerimiz

a) Yönetim Anlayışımız:

Organizasyon yapımızda hiyerarşiyi takip esastır. Kararların çabuk verilmesi, ancak hataların en aza indirilmesi şarttır. Bu alt şartları en iyi şekilde gerçekleştirebilmek için;

 

Bilgi alış-verişi, yetkili görevliler arasında farklı kademe ve bölümlerde de olsalar direkt yapılabilmelidir.

İşler, planlar çerçevesinde yürütülmelidir.

Yöneticiler arasındaki görüş farklılıklarının işi olumsuz etkilememesi için görüş alınması, çözülemezse bir üst amire götürülmesi gerekir.

Çalışmaları hızlı ve hatasız sonuçlandırmak esastır, bu amaçla konular en etkili yöntemlerle ve ısrarla takip edilmelidir. Mazeretler üretilmemeli, her alanda çözümler üretilmelidir.

Aksamalarda işi talep eden kişinin zamanında sözlü, gerekli ve önemli durumlarda ise yazılı olarak bilgilendirilmesi ve uyarılması, önceden tedbir alınabilmesi için gereklidir.

Tüm çalışmalarda düşünerek hareket etmek ve çözüm getirici bir yaklaşımı benimsemek ayrı bir motivasyon unsurudur. Söyleneni anlaşılabilinen ve yapılabilinen kadarıyla yapmak yerine işin gereğini yapan ve amirin yükünü hafifleten, insiyatif kullanabilen ve analitik düşünebilen bir yapıda olmalıyız.

Kardelen’de eleştirilerden kaçınılmamalıdır. Eleştirirken kişilikleri değil, olayları eleştirerek kırıcılıktan kaçınmak, olumlu ortamın sürdürülmesinin yanı sıra, her zaman için hatanın düzeltilme ihtimalini de artırır.

Mesaiye zamanında gelip işe başlamak esastır. İş, ekip halinde ve iş birliği ile etkin bir sonuca ulaşır. Bir kurumda ki mesai tüm ekibin işe gelmesiyle başlar. Dolayısıyla işe en son gelen, ekibin mesaisinin başlangıcını belirler.

b) İş Ortamımız: 

Yöneticilerden bölümlerde ki çalışanlarla, muhatap oldukları müşterilerle, iş birliği yaptıkları kuruluşlarla, resmi ve yarı resmi kurumlarla basın ve içinde yaşadığımız toplum ile aralarında sevgi ve saygıya dayalı bir iş ortamı oluşturmaları istenir. Bu ortamı oluşturacak yetenek, çalışanlarımızda aranan ve geliştirilen en önemli niteliklerden biridir. Müşteri memnuniyetinin çalışan memnuniyetine bağlı prensibiyle hareket ederek, çalışanlarımızın işlerinden maksimum memnuniyeti duymalarını sağlayacak bir iş ortamı oluşturma gayretindeyiz. Gelişmeye ve yeni fikirlere açık yapımız; düzenlilik, temizlik, çevreye saygı ve sistemli çalışma tarzımız ile sonuç alıcı bir ortam yaratır. Bu ortamın sürdürülmesinden ve geliştirilmesinden tüm Kardelen çalışanları sorumludur.