Gelişen teknoloji ve büyüyen sanayiler beraberinde artan işçi sayılarını da getirir. Yapılan işin özelliklerinden dolayı iş sırasında gerçekleşecek her türlü fiziksel veya zihinsel hastalık, kalıcı olsun veya olmasın, meslek hastalığı olarak kabul edilir. Sürekli bilgisayar başında çalışan insanların bel ve sırt bölgelerinde oluşabilecek sorunlar, görme bozuklukları; bir kimya laboratuvarında çalışan birinin ellerinde ve ciğerlerinde oluşabilecek sorunlar veya uzun yıllar orduda çalışmış bir askerin psikolojisinde ki bozulmalar meslek hastalıklarına örnek olarak gösterilebilir.

Bir hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilebilmesi için hastalık ve meslek arasında bir neden-sonuç bağı kurulabilmelidir. Yaşanan hastalığın meslek kaynaklı olup olmadığını belirleyebilmek için meslek hastalıkları belli şekillerde sınıflandırılır. Bu sınıflandırmaya uyup uymama durumuna göre de hastalığın işin yapılma şartlarına bağlı olup olmadığı tespit edilir.

Etkilediği organlara ve sebep olan etkenlere göre olmak üzere meslek hastalıkları ikiye ayrılır. İlk grupta meslek hastalıklarının etkilediği organlar şu şekilde sınıflandırılır.

·         Sindirim sistemi

·         Kas iskelet sistemi

·         İşitme organı ve sistemi

·         A Grubu: Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları

·         C Grubu: Solunum sistemi hastalıkları

·         E Grubu: Fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıkları

Yapılan araştırmalara göre yılda her 1000 kişi için 4-12 arası yeni mesleki hastalık belirlenmektedir. Sosyal Sigorta Kurumu(SGK) istatistiklerine göre de 2000 yılında çalışan sigortalı işçi sayısı 5 milyondan, belirlenmiş mesleki hastalık sayısı 800’den fazlaydı. Belirlenemeyen hastalıkların ve iş kazalarının sayısı ise 20.000’den fazlaydı.

Meslek hastalıklarından en çok etkilenen bölgeler boyun, omuz, direk, el ve el bileğidir. Özellikle el ve el bileğini etkileyen hastalık olan Carpal Tunnel Sendromu bu hastalıkların en bilinenidir çünkü ellerin çoğunlukla kullanıldığı birçok işte görülmektedir. Özellikle montaj, enstrüman çalma, temizlik, paketleme ve cerrahi alanda kendini gösteren carpal tunnel sendromu beraberinde yıllarca sürebilen uyuşmalar ve şiddetli ağrıları getirir. Bu uyuşma ve ağrılar el ve bilek bölgelerinde olacağı için yaşam kalitesini ciddi anlamda etkiler. Bu sendromu yaşıyorsanız 20 dakikalık bir cerrahi müdahale ile sizde eski hayatınıza kavuşabilirsiniz. Bu tarz hastalıklarda önemli olan şey erken teşhistir. Eğer sizde sürekli ellerinizi kullandığınız bir işle meşgulseniz ve ellerinizde uyuşma ve ağrılar yaşıyorsanız en yakın zamanda bir doktora görünmelisiniz.

Bunun dışında en çok rahatsızlığın yaşandığı rahatsızlıklar bel hastalıklarıdır. Bel hastalıkların nedenleri olarak gövdenin aşırı eğildiği, elle taşımaların çok olduğu, aşırı yüklerin yüklenildiği ve bazı hareketlerin sürekli tekrarlanması  gösterilmektedir. Bel hastalıkları ergonomik kurallara uyularak, yeterli egzersiz yapılarak ve vücut yeterinde dinlendirilerek önlenebilir.

Ayrıca mesleki hastalık yaşayanlara meslek hastalığı sigortası adı altında bir takım haklar tanınır. Hastalık boyunca günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, sürekli iş görmezlik geliri bağlanması, iş kazası veya hastalığı sonucu ölen kişinin hak sahiplerine gelir bağlanması, gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlilik ödeneği verilmesi, mesleki hastalık sonucu ölen kişi için cenaze ödeneği verilmesi bu haklara örnek gösterilebilir.