KAPALI ALAN NEDİR ?

Bir çalışanın girip görevini yapmasına olanak verecek genişlikte olan, giriş  ve çıkışın kısıtlanmış  ve sınırlanmış  olduğu, sürekli olarak insan kullanımına açık olmayan bir alandır.

Bu anlamı ile kapalı alanlar çok çeşitli şekil ve ölçüde olabilir. Bunlara örnek olarak ağır sanayi, gıda, kimyasal madde ve petrol işleme endüstrileri, elektrik, gaz, altyapı gibi kamu hizmetleri uygulamaları, iletişim sistemi çalışmaları, inşaat gibi iş alanları sayılabilir.

 

Bir iş alanı olarak kapalı alanlar çalışanların sağlığı ve iş güvenliği açısından önemli derecede risk oluşturmaktadır. İşin iyi yapılması ve tehlikelerden korunmak adına bu türden alanların iyi tanınması ve bu yerlere uygun çalışma planının yapılması gereklidir.

Kapalı alanda yaşanabilecek tehlikelerin önüne geçmek için; çalışacak olan kişilere, kişisel koruyucu donanımlar ve izleme aygıtları gibi uygun donanımın seçilmesine yönelik eğitimler verilmeli ve kapalı alan çalışmasının programlanmasına yardımcı olunmalıdır. Kapalı alanı oluşturan öğeler nelerdir, içinde ne gibi tehlikelere maruz kalınabilir, bu tehlikeler çalışanı nasıl etkiler ve burada çalışanları korumak için ne yapılmalıdır konusunda ayrıntılı bilgilendirme yapılmalıdır.

 Kapalı alanlardaki uygulamalarda; çevre izleme araçları ve ölçüm cihazlarından solunum koruyucu donanım, koruyucu elbiseler ve etki azaltıcı ve giderici kişisel donanıma kadar güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Kendinizin, işçinizin ve işinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, yukarıda sizler ile paylaştığımız kapalı alanlarda çalışmak için takip edilmesi gereken iş akışı çizelgesinden faydalanabilirsiniz.